03.09.2017

Niestabilność kręgosłupa u osób ćwiczących na siłowni

Udostępnij przez Facebooka

Trening mięśni głębokich (poprzeczny, wielodzielny) to absolutna podstawa dla wszystkich osób trenujących w klubie fitness. Ponieważ trening ciężkoatletyczny w efekcie końcowym upośledza mięśnie głębokie, właściwie każdy trenujący jest narażony na wystąpienie w przyszłości bólów krzyża, będących efektem upośledzenia mięśnia wielodzielnego lędźwi. Jak to działa?

Funkcja mięśni głębokich została opisana po raz pierwszy w pracach Panjabiego dotyczących klinicznej niestabilności. Mięśnie te mają największy udział w stabilizowaniu kręgosłupa, gdyż są położone najbliżej środka rotacji jego segmentów, a dzięki krótkim włóknom są najlepiej przystosowane by zapewnić kontrolę nad międzykręgowymi ruchami. Co ciekawe, nie wszystkie mięśnie głębokie mają wpływ na stabilizację. W swoich badaniach Bogduk zasugerował, iż najkrótsze mięśnie takie jak intertransversarii i interspinales nie będą przeważać w swej funkcji jako kontrolujące ruchy kręgów względem siebie, a raczej jako źródła informacji proprioceptywnej dla układu nerwowego. Mięsień wielodzielny, który łączy kość krzyżową oraz kręgosłup lędźwiowy, wydaje się mieć największą rolę w stabilizacji jego segmentów. Duży wpływ na zrozumienie roli mięśni w etiologii bólów krzyża przyniosły badania Cholewickiego i McGill’a, które dotyczyły jakości mechanicznej stabilizacji kręgosłupa podczas różnych zadań funkcjonalnych. W rezultacie potwierdziła się teoria dotycząca powiązań między lokalnym i globalnym systemem stabilizacji. Udowodniono, że mimo, iż duże mięśnie łączące miednicę z klatką piersiową mają wpływ na sztywność kręgosłupa, to aktywność mięśni głębokich, które prowadzą swoje włókna od jednego do drugiego kręgu jest niezbędna do stabilizacji segmentów kręgosłupa. Nawet, gdy siły generowane przez duże mięśnie globalne są zrównoważone, kręgosłup jest niestabilny jeśli nie ma aktywności mięśni lokalnych. Dlatego wzrost aktywności lokalnych grup mięśni jest niezbędny, by zapewnić kontrolę ruchów międzysegmentarnych i może przeciwdziałać klinicznej niestabilności.

Cholewicki i McGill powiązali swój model również z konceptem strefy neutralnej. Uważają oni, iż wzrost aktywności mięśni systemu lokalnego może zapobiegać zwiększeniu ruchów w obrębie strefy neutralnej. Uważają oni, iż wymienione mięśnie nie działają prawidłowo u pacjentów z bólami lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Teorię te potwierdziły liczne badania nad aktywnością mięśnia wielodzielnego u pacjentów z bólami krzyża. Tezę te potwierdzają także badania O’Sullivana u pacjentów z bólami krzyża spowodowanymi spondylozą i spondylolistezą. Podzielił on pacjentów na dwie grupy - w pierwszej wykonywano ćwiczenia siłowe takie jak bieganie, ćwiczenia kształtujące siłę z wykorzystaniem sprzętu dodatkowego oraz przysiady. W drugiej zaś zastosowano eksperymentalny trening aktywizujący mięśnie głębokie. Stwierdzono, że w pierwszej grupie brak było zmniejszenia symptomów bólu krzyża, zaś w drugiej zarówno ból jak i jego częstotliwość uległa znacznemu obniżeniu. Świadczyć to może o tym, iż w przypadku bólu krzyża występuje dysfunkcja mięśni głębokich, zaś przywrócenie ich aktywności poprzez specjalistyczny trening może w znaczący sposób wpłynąć na zmniejszenie bolesności lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Bóle krzyża mogą być powodowane przez różnorakie czynniki. Pierwszą grupę przyczyn stanowią traumatyczne wydarzenia, które mogą być spowodowane przez różnego rodzaju wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości lub uszkodzenia kręgosłupa podczas pracy. Jako czynniki zwiększające ryzyko bólów krzyża równie ważne są mikrourazy podczas codziennej aktywności. Warto zauważy, że nie tylko wielkie obciążenia są przyczyną uszkodzeń, i nie tylko takie są bodźcem do aktywizacji mięśni lokalnych, co zabezpiecza kręgosłup. Wszystkie najprostsze czynności jakich podejmuje się człowiek w ciągu dnia takie jak sięganie czy unoszenie szklanki, czyli wszystkie ruchy, jakie można wykonać w pozycji stojącej lub siedzącej nie wymagają dużej pracy globalnego systemu. Jednak szczególnie tutaj ważne jest by mięśnie systemu lokalnego działały prawidłowo, co umożliwić ma bezpieczne funkcjonowanie kręgosłupa na poziomie jego segmentów. Tak więc osoby, które mają deficyty w obrębie kontroli mięśni głębokich prawdopodobnie mają upośledzone systemy zabezpieczenia kręgosłupa podczas codziennej aktywności. Istotne jest by zauważy, iż w przypadku ciągłych mikrourazów tych samych tkanek przez dłuższy okres czasu, przy dysfunkcji układów wsparcia, może rozwinąć się lekki zespół bólowy lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Fakt ten ma duże znaczenie jako etiologia bólu krzyża i dowodzi, że ból może się rozwinąć bez większych urazów zewnętrznych. Ma to również bardzo duże znaczenie dla zapobiegania i przeciwdziałania pierwszego napadu lub nawrotu bólu lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Trening mięśni głębokich. stabilizujących kręgosłup w ruchu to podstawa od której powinno się zacząć przygodę z treningiem. Jednak nigdy nie jest za późno, aby zacząć ćwiczyć prawidłowo:)

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności oraz plików cookies, w której informujemy o celu używanych przez nas cookies, ich rodzajach, sposobach korzystania i ich usuwania. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie korzystania z plików cookie. Instrukcję znajdziesz w naszej polityce prywatności.